lidmaatschap_Contributie

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
19-7 
Teamafsluiting Dames
31-8 
Startdag JJ en Jeugd
1-9 
Viking Jarl Toernooi
11-9 
WK Knotshockey
18-9 
Lions vergadering
12-10 
Oktoberfest
16-10 
Lions vergadering
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
lidmaatschap_Contributie 
Contributie seizoen 2023/2024
Senioren vanaf 18 jaar Seizoen Flexibel Gedurende het seizoen, wekelijks
Senioren (O25, 30+, 35+, 45+) € 310,00 € 170,00 1x training/competitie; flexibel competitie
Mixed hockey € 195,00 1x training/competitie
Hockey7 € 195,00 € 65,00 competitie; flexibel per seizoensblok
Trimhockey / Walkinghockey € 170,00 € 50,00 1x training; flexibel per seizoensblok

Junioren tot 18 jaar Leeftijd Seizoen Gedurende het seizoen, wekelijks
Kabouters (Funkey) 4-5 jaar € 75,00 1x training
Drietalhockey (O8) en hockeyklas 6-7 jaar € 165,00 1x training
Zes- (O9) en achttalhockey (O10) 8-9 jaar € 195,00 2x training /competitie
Elftalhockey (O12 , O14, O16 en O18) 10-18 jaar € 275,00 2x training /competitie

Zaalhockey
Alle leeftijden € 85,-. Gedurende het zaalhockeyseizoen wekelijks 1x training, 1x competitie.

Niet spelende lid
Alle leeftijden € 100,-.

De contributie voor veldhockey wordt per incasso geïnd en kan eventueel in 2 of 3 termijnen. Bij incasso in termijnen wordt een opslag van € 1,50 per termijn geheven. De incasso vindt plaats eind september, 2e termijn eind november, 3e termijn eind januari.

Bij deelname aan zaalhockey vindt een éénmalige incasso plaats. Deze wordt eind januari geïnd. 

Nieuwe leden vanaf 16 jaar betalen éénmalige inschrijfkosten van € 20,-. Deze wordt tegelijk met de eerste contributie incasso afgeschreven.

Kortingen
Vanaf het 3e gezinslid dat senior- of junior lid vanaf O9 is, geldt een korting van € 90,- op de contributie van het seizoen. Op zaalhockey, mixed hockey, hockey7, trimhockey, walking hockey en flexibele contributie is deze korting niet van toepassing.

Studenten MBO, HBO en WO die zelfstandig worden belast voor contributie kunnen door overlegging van een kopie van de studentenkaart bij de ledenadministratie een verzoek indienen voor studentenkorting van € 35,- op het seniorenlidmaatschap seizoen. Deze korting wordt niet in combinatie met gezinskorting gegeven.

Toelichting
Flexibel seniorlidmaatschap
Een seniorlid kan uitsluitend vóór 1 juli de contributie van het volgende seizoen laten wijzigen van seizoen naar flexibel. Het lid stuurt daartoe een verzoek naar de ledenadministratie.

Een flexibel seniorlid wordt toebedeeld aan een team en heeft dezelfde rechten en plichten als een seniorlid. Het seniorlid wordt aangemeld bij de KNHB en mag deelnemen aan de helft van wedstrijden van de competitie. De aanvoerder of coach van het team waaraan het flexibel lid is toebedeeld, bepaalt aan welke wedstrijden het flexibel seniorlid kan deelnemen. Het flexibel seniorlid mag de trainingen van het team onbeperkt bijwonen.

Deelname van trimleden aan seniorenteams
Trimleden mogen per heel seizoen maximaal 3 wedstrijden mee spelen op uitnodiging van de coach/aanvoerder van het seniorenteam, uitsluitend wanneer het desbetreffende team een tekort aan spelers kent. Indien een trimlid een flexibel lidmaatschap heeft, is dit niet toegestaan.

Zaalhockey
De contributie zaalhockey wordt berekend op basis van de werkelijke kosten van de zaalhuur en de zaalhockeykosten van de KNHB. Het bestuur is gemachtigd om de contributie zaalhockey aan te passen naar de werkelijke kosten, met een maximum van 25% naar boven. Op de zaalhockey contributie zijn geen kortingen van toepassing.

Niet spelend lid
Alle coaches, trainers en andere vrijwilligers die geen spelend lid zijn, worden ingeschreven als niet spelend lid. Zij zijn vrijgesteld van contributie. 

Als een spelend lid geblesseerd is of gedurende groot deel van het seizoen niet kan trainingen of wedstrijden spelen, kan het bestuur op verzoek van het lid, besluiten het lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar niet spelend lid. De contributie wordt in dat geval naar rato aangepast. 

Opzegging lidmaatschap
Opzeggen kan uitsluitend door vóór 1 mei van het desbetreffende seizoen een mail te sturen naar de ledenadministratie. De opzegging is pas definitief nadat een bevestiging vanuit ledenadministratie is ontvangen.  Na 1 mei kan alsnog een gemotiveerd verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap worden ingediend. Het bestuur neemt een besluit over het verzoek en stuurt daarover een bevestiging.  - 


 
Hoofdsponsor

Sponsoren