declub_privacy

Webshop

Handige links
Inloggen

Agenda
1-4 
Benefiet wedstrijd H
5-4 
Bestuursvergadering
17-4 
ALV RTC Duurstede
22-4 
Pas weekend nieuwe t
3-5 
Bestuursvergadering
26-5 
Vikingschip Happy Ho
28-5 
Vrienden Toernooi
Hele agenda
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
declub_privacy 

PRIVACYVERKLARING


Dit is de privacyverklaring van Hockeyvereniging H.V. Dorsteti gevestigd te Wijk bij Duurstede op Sportcomplex "Marienhoeve", Lekdijk Oost 13 B, 3961 MB Wijk bij Duurstede, tel. 0343 591011 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477795. H.V. H.V. Dorsteti is verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1.  VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS


1.1  Wij verwerken (mogelijk) de persoonsgegevens van je indien je:


a)de website [webadres] bezoekt;

b)je inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;

c)lid wordt of bent;

d)minderjarige kind lid wordt of is;

e)vrijwilliger wordt of bent;

f)trainer of medewerker wordt of bent;

g)je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;

h)via het contactformulier contact met ons opneemt.


1.2  Wij kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens verwerken:


a)naam; 

b)adres;

c)e-mailadres;

d)telefoonnummer;

e)geboortedatum; 

f)geslacht; 

g)bankrekeningnummer; 

h)lidmaatschapsnummer;

i)foto’s.


1.3  Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken (het doel van het verwerken is): 


a)om het lidmaatschap te effectueren;

b)om nieuwsbrieven te verzenden;

c)om contact met je op te nemen of te onderhouden;

d)om de dienstverlening te verbeteren;

e)om de website te optimaliseren;

f)voor het uitvoeren van de trainersovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst of arbeidsovereenkomst en om je trainersvergoeding of salaris uit te betalen;

g)ten behoeve van de bedrijfsvoering van de vereniging en het evalueren en verbeteren daarvan.


1.4  H.V. Dorsteti verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


a)jouw toestemming of die van je wettelijk vertegenwoordiger. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b)uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst;

c)uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst of trainersovereenkomst;

d)een wettelijke verplichting;

e)een gerechtvaardigd belang, zoals de bedrijfsvoering van de vereniging.


2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT, BEZWAAR EN KLACHTEN


2.1  Je kunt contact opnemen met het bestuur van Dorsteti via [email protected] voor:


(a)  meer informatie over de wijze waarop wij je persoonsgegevens of die van je minderjarige kind verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou of je minderjarige kind verwerken;

(d)  correctie, beperking, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of die van je minderjarige kind. De verwijdering van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat H.V. Dorsteti het lidmaatschap niet kan effectueren, je niet kan inschakelen als vrijwilliger of de arbeidsovereenkomst of trainersovereenkomst niet kan uitvoeren;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens of die van je minderjarige kind door H.V. Dorsteti. 

2.2. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop H.V. Dorsteti persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar [email protected] Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


3.  BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS 


Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen. Met onze verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin wij onder meer vastleggen dat ook de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen moeten treffen om de persoonsgegevens te beveiligen. 


4.  DERDEN


4.1  Wij verstrekken je persoonsgegevens aan de volgende derden:

(a)  KNHB;

(b)  LISA Informatiesystemen B.V. gevestigd te Almere (NL);


4.2  De KNHB verwerkt de persoonsgegevens:

 

a)om contact met je te kunnen opnemen;

b)om jou informatie te sturen;

c)voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;

d)voor het informeren en adviseren;

e)voor het doen van aanbiedingen;

f)voor het uitvoeren van onderzoeken;

g)voor het deelnemen aan panels;

h)voor het afhandelen van klachten en complimenten;

i)voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;

j)om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren

k)voor relatiebeheer en activiteiten om het bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de KNHB te vergroten en 

l)om je te informeren over de activiteiten van de KNHB.


4.3  LISA Informatiesystemen B.V. verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van en als verwerker van H.V. Dorsteti. 


4.4 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 


5. BEWAREN VAN JE PERSOONSGEGEVENS


Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk rekening houdend met het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.


6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING


Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen


 
Hoofdsponsor

Sponsoren